Czym jest Negacja? Słownik przeczenie) - jednoargumentowy funktor logiczny przyporządkowujący.
negacja co to jest

Czy przydatne?

Negacja co to znaczy

Definicja NEGACJA: (przeczenie) - jednoargumentowy funktor logiczny przyporządkowujący każdemu zdaniu p zdanie oznaczane symbolem ~p albo ¬p, którego znaczenie odpowiada zwrotowi „nieprawda, iż p”, mające przeciwną wartość logiczną niż zdanie p, tzn. zdanie ~p jest fałszywe, gdy zdanie p jest prawdziwe a ~p jest prawdziwe, gdy pjest fałszywe. Zwłaszcza zaprzeczeniem implikacji (wynikania) u(x) ⇒ v(x), gdzie u i v są uwarunkowaniami zmiennej xo dziedzinie D, jest zdanie „Istnieje takie x ∈ D, iż u(x) jest zdaniem prawdziwym a v(x) - fałszywym”, na przykład zaprzeczeniem implikacji x2 ≥ 4 ⇒ x ≥ 2 jest zdanie „Istnieje taka liczba rzeczywista x, iż x2 ≥ 4 i x < 2”.

Czym jest Negacja znaczenie w Słownik matematyka N .