Czym jest Nawiasy? Słownik następujące pary znaków: (), [], {} i ewentualnie inne, wykorzystywane.
nawiasy co to jest

Czy przydatne?

Nawiasy co to znaczy

Definicja NAWIASY: następujące pary znaków: (), [], {} i ewentualnie inne, wykorzystywane do wskazania kolejności wykonywania działań albo innych operacji w bardziej złożonych wyrażeniach. Obowiązuje przy tym umowa, iż przed wykonaniem działania na wyrażeniu występującym w nawiasie należy wykonać działania występujące w tym nawiasie, na przykład zapis (5 - 3){[4(3 + 1)] - [2(5 - 1)]} jest iloczynem dwóch nawiasów i przed wykonaniem tego mnożenia należy wykonać odejmowania występujące w obu nawiasach. Przed wykonaniem odejmowania w nawiasie {} trzeba jednak wykonać mnożenia występujące w nawiasach [], a przed wykonaniem tych mnożeń należy wykonać dodawanie i odejmowanie występujące w nawiasach (). Kolejno otrzymuje się więc (5 - 3)··{[4·(3 + 1)] - [2·(5 - 1)]} = 2·{[4·4] - [2·4]} = 2·{16 - 8} = 2·8 = 16. Wykorzystując umowę o kolejności wykonywania działań można w powyższych zapisach opuścić nawiasy [], pisząc krócej (5 - 3){4(3 + 1) - 2(5 - 1)} = 2{4·4 - 2·4} = 2{16 - 8} = 2·8 = 16.

Czym jest Nawiasy znaczenie w Słownik matematyka N .