Czym jest Nadciało? Słownik jeżeli zestaw K jest ciałem względem ustalonych w nim działań dodawania.
nadciało co to jest

Czy przydatne?

Nadciało co to znaczy

Definicja NADCIAŁO: jeżeli zestaw K jest ciałem względem ustalonych w nim działań dodawania i mnożenia, a zestaw C ⊆ K również jest ciałem względem tych samych działań, to ciało C nazywa się podciałem ciała K, a ciało K - nadciałem ciała C.

Czym jest Nadciało znaczenie w Słownik matematyka N .