Czym jest Podstawiania Metoda? Słownik sposób rozwiązywania układów równań liniowych, polegająca na.
metoda podstawiania co to jest

Czy przydatne?

Podstawiania Metoda co to znaczy

Definicja METODA PODSTAWIANIA: sposób rozwiązywania układów równań liniowych, polegająca na wyliczeniu z jednego spośród równań układu jednej niewiadomej jako funkcji pozostałych niewiadomych i współczynników tego równania i podstawieniu otrzymanego wyrażenia do pozostałych równań. W ten sposób zarówno liczba równań, jak i liczba niewiadomych minimalizuje się o jeden, a po wykonaniu stosownej ilości takich kroków prowadzi do rozliczenia na początku ostatniej z pozostałych niewiadomych, a w dalszym ciągu - kolejno wcześniejszych, na przykład by rozwiązać układ 3x - 2y + z = 1 x - y + 2z = 0 dwóch równań o trzech niewiadomych można wyliczyć x z drugiego równania, otrzymując x = y - 2z i podstawić to wyrażenie do pierwszego równania, otrzymując 3y - 6z - 2y + z = 1, a więc y = 1 + 5z. Gdyż liczba równań jest mniejsza od ilości niewiadomych, więc układ ma nieskończenie sporo rozwiązań: x = 1 + 3t, y = 1 + 5t, z = t, dla t ∈ (- ∞, ∞), otrzymanych po podstawieniu wyrażenia na y do poprzednio uzyskanego wzoru na x i przyjęciu za niewiadomą z wyznacznika t. Metodę podstawiania można wykorzystać do układu równań niekoniecznie liniowych.

Czym jest Podstawiania Metoda znaczenie w Słownik matematyka M .