Jak piszemy Podżegaczka? Pisownia pod/żegacz/ka tej -cz/ce, tę -cz/kę, z -cz/ką; tych -czek, tym.
Wyraz Podżegaczka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Podżegaczka

Jak piszemy PODŻEGACZKA: pod/żegacz/ka tej -cz/ce, tę -cz/kę, z -cz/ką; tych -czek, tym -cz/kom.

Czym jest Podżegaczka znaczenie w Pisownia i znaczenie P .