Definicja BEZPIECZNIK ELEKTRYCZNY. Czym jest zabezpieczenie elektryczne instalacji elektrycznej i.
bezpiecznik elektryczny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Bezpiecznik elektryczny

Co znaczy BEZPIECZNIK ELEKTRYCZNY: Bezpiecznik elektryczny to w potocznym znaczeniu każde zabezpieczenie elektryczne instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych przed ich uszkodzeniem na skutek wystąpienia nadmiernego natężenia prądu. Zamiennie w mowie potocznej stosowane są także sformułowania: bezpiecznik (w domyśle elektryczny), bezpiecznik automatyczny. Naprawdę bezpiecznik elektryczny to jest aparat zabezpieczający wykorzystywany do jednokrotnego wyłączenia prądu nadmiarowego w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych. Prąd nadmiarowy może być spowodowany przeciążeniem, zwarciem albo przepięciem.Po jednokrotnym zadziałaniu bezpiecznik ulega zniszczeniu i podlega zamianie na nowy. Naprawa uszkodzonego bezpiecznika nie jest obecnie praktykowana, a jej próby klasyfikowane są jako błąd w sztuce. (Historycznie, łatwe konstrukcyjnie bezpieczniki można było naprawiać stosując fabryczne taśmy albo druty topikowe.) - Bezpiecznik topikowy       * Bezpiecznik instalacyjny       * Bezpiecznik aparatowy       * Bezpiecznik samochodowy - Bezpiecznik gazowydmuchowyBezpieczniki a inne zabezpieczenia w obwodach elektrycznych:Każdy bezpiecznik elektryczny stanowi zabezpieczenie elektryczne lecz nie każde zabezpieczenie elektryczne jest bezpiecznikiem.regularnie (aczkolwiek oficjalnie nieprawidłowo) bezpiecznikami nazywane są inne urządzenia elektro-energetyczne: - Wyłącznik automatyczny wkrętkowy - Wyłącznik instalacyjny - Wyłącznik różnicowoprądowy - Wyłącznik przeciwporażeniowy - Ochronniki przeciwprzepięcioweBezpieczniki przeciążeniowe Rozróżniamy bezpieczniki elektryczne termiczne (aparatowe, elektroniczne do 6 A i samochodowe do 25 A) instalacyjne (do 200 A) i przemysłowe (do 1250A).Bezpieczniki:to są przedmioty zabezpieczające działające przez rozłączenie obwodu w rezultacie spalenia części przewodzącej bezpiecznika (wkładki). Bezpiecznik może mieć różnorodną konstrukcję w zależności od metody działania i przeznaczenia: - topikowe wykonane z drutu (blaszki) przetapiającej się przy ustalonym natężeniu prądu albo dla bezpieczników o małym natężeniu prądu jako dwóch przewodów zlutowanych lutowiem o niskiej temp. topnienia - gazowydmuchowe – użytkowane w sieciach SN (średnich napięć), gdzie w trakcie zadziałania zapala się łuk elektryczny, a on natomiast skutkuje reakcję warstwy gazującej, która ten łuk gasiBezpieczniki dzieli się także z racji na charakterystykę działania na gG, gL, aM, gF, Tr, Gr. i na czas reakcji: zwłoczne i szybkie (na przykład BiWtz i BiWts) Wartości prądów znamionowych wkładek bezpiecznikowych są znormalizowane i wynoszą: 4 - 6 - 10 - 16 - 20 - 25 - 32 - 35 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 215 - 255 - 315 - 355 - 400 - 500 - 630 - 800 - 1000 - 1250 [A]informacje specjalistyczne:mechanizm-NH:mechanizm-NH jest znormalizowanym zabezpieczeniem niskiego napięcia dużej mocy. Złożona jest z bezpiecznikowej części dolnej, wymiennych wkładek bezpiecznikowych i części manipulacyjnej. Zabezpieczenia te mogą być zaopatrzone w sygnalizator stanu załączenia i urządzenie zwalniające. Brak możliwości pomylenia wkładek względem prądu nominalnego i brak osłon przeciwdotykowych nie zezwala na obsługę poprzez niewykwalifikowany personel..Terminologia:Terminy odpowiadające normie DIN VDE 0102/0103 dla prądów zwarciowych w sieciach trójfazowych.Kategorie pracy znaczy się dwiema literami. Pierwsza z nich znaczy klasę działania, a druga chroniony przedmiot. Klasy działania określają jednoznacznie, jaki zakres prądowy może być wyłączony poprzez zabezpieczenie: - Kategoria pracy g: zabezpieczenie pełnozakresowe (z angielskiego: full range breaking capacity fuse-links). Wkładki bezpiecznikowe, które przenoszą prądy ciągłe przynajmniej do wartości prądu nominalnego obwodu, a prądy o mniejszej wartości zadziałania mogą wyłączyć do wartości nominalnego prądu wyłączania (zabezpieczenie przeciw przeciążeniu i zwarciu). - Kategoria działania a: zabezpieczenia częściowo-zakresowe (z angielskiego: partial range breaking capacity fuse-links). Wkładki bezpiecznikowe, które przenoszą wciąż prądy do wartości prądu nominalnego obwodu, a prądy ponad pewnej określonej krotności prądu nominalnego obwodu mogą wyłączyć do nominalnego prądu wyłączenia.Określone obiekty chronione. Przykłady kategorii pracy:G - zabezpieczenie urzadzenia ogólnego przeznaczenia,L - zabezpieczenie przewodów i kabli,M - zabezpieczenie silników,Tr - zabezpieczenie transformatorów,B - zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych górniczych,R - zabezpieczenie przedmiotów energoelektronicznych (tyrystorów, diod).Przykład:gG - bezpiecznik użytkowany w instalacjach,aM - do zabezpieczenia silników (regularnie).Udarowy prąd zwarciowy ip- Max. możliwa wartość chwilowa oczekiwanego prądu zwarciowego. Uwaga ! Rozmiar udarowego prądu zwarciowego zależy od chwili, gdzie występuje zwarcie. Obliczenie udarowego prądu zwarciowego ip przy zwarciu trójfazowym odnosi się do przewodu i chwili, gdzie pojawia się prąd największy.Ciągły prąd zwarciowy Ik - wartość efektywna prądu zwarciowego, która pozostaje na stałe po wygaśnięciu przebiegu nieustalonego.Uwaga ! Wartość efektywna składowej symetrycznej prądu przemiennego oczekiwanego prądu zwarciowego w momencie wystąpienia zwarcia, kiedy impedancja prądu zwarciowego odniesiona jest do zerowego punktu czasowego.Termiczny prąd zwarciowy Ith - szyny zbiorcze i wyposażenie techniczne będą w razie zwarcia poddane działaniu termicznemu. Wpływ w zależości od wielkości przebiegu czasowego i czasu trwania prądu zwarciowego Ith którego wartość efektywna wywołuje taką samą liczba ciepła, jak w trakcie trwania zwarcia Ik w swojej składowej stałej i zmiennej przemiennego prądu zwarciowego. Charakterystyki czasowo-prądowe są określone w regulaminach VDE 0363 i dopuszczalne jest ich odchylenie o maksimum 10% w kierunku osi prądowej. Przy uwzględnieniu temp. otoczenia, wkładki topikowe zabezpieczeń są w stanie przenosić ciągły prąd nominalny przy temp. 55oC. Zabezpieczenia topikowe są doskonałym zabezpieczeniem przeciwzwarciowym. Przy bardzo wysokich prądach przepalają się one tak błyskawicznie, iż udarowy prąd zwarciowy może wystąpić tylko w bardzo ograniczonej wysokości.Ciekawostka:Istnieją tak zwany bezpieczniki automatyczne. Opracowano konstrukcję bezpiecznika, gdzie prąd przerywany jest nie poprzez przepalenie elementu topikowego lecz poprzez gwałtowny przyrost rezystancji materiału bezpiecznika przy wzroście temp

Czym jest Bezpiecznik elektryczny znaczenie w Słownik motoryzacja B .