Definicja freony. Co oznacza etanu. Głównym z nich jest gazowy freon 12 (CCl2F2) o Tw = - 30 oC i.
freony co to jest

Czy przydatne?

Definicja Freony

Co to jest FREONY: freony
związki organiczne, pochodne fluorochlorowe metanu i etanu. Głównym z nich jest gazowy freon 12 (CCl2F2) o Tw = - 30 oC i ciekły freon 11 (CCl3F) o Tw = 24°C. Są niepalne, nietoksyczne, bez zapachu. Charakteryzują się niską temperaturą wrzenia, sporą prężnością pary w niskich temperaturach i sporym cieple parowania. Dlatego wykorzystuje się je jako substancje chłodzące w urządzeniach chłodniczych. Stosowane są także jako rozpuszczalniki i gazy wynośnikowe substancji aerozolowych. Zaliczane są do gazów niszczących ozon stratosferyczny. Niebezpieczne substancje niszczące powłokę ozonową Ziemi. Po ich przedostaniu się do stratosfery, pod wpływem promieniowania UV, odszczepiają atom chlorowca, będącego efektywnym katalizatorem rozkładu ozonu na tlen i tlenek chloru. Ozon spełnia nadzwyczajnie istotną funkcję, gdyż jest naturalnym filtrem chroniącym organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym UV

Czym jest freony znaczenie w Słownik fizyka F .