Czym jest Zero? Słownik liczba całkowita oznaczana cyfrą 0, niekiedy zaliczana również do liczb.
zero co to jest

Czy przydatne?

Zero co to znaczy

Definicja ZERO: liczba całkowita oznaczana cyfrą 0, niekiedy zaliczana również do liczb naturalnych, będąca elementem neutralnym dla dodawania liczb. Poprzez analogię do tej ostatniej własności niekiedy zerem nazywa się albo cyfrą 0 znaczy przedmioty neutralne innych działań dodawania, na przykład funkcji, wektorów itp.

Definicja Zbiór Jednoelementowy:
Co to jest zestaw, do którego należy tylko jeden obiekt, niekiedy nazywany zbiorem jednostkowym zero.
Definicja Zbiór Nieograniczony:
Co to jest przestrzeni metrycznej, nie zawierający się w żadnej kuli domkniętej w tej przestrzeni, nazywa się nieograniczonym w sensie metrycznym, na przykład na płaszczyźnie takimi zbiorami są: łatwe zero.
Definicja Zmienna Losowa:
Co to jest występujące w zagadnieniach związanych z rachunkiem prawdopodobieństwa i statystyką matematyczną, wykorzystywane matematyzacji różnorodnych zagadnień dotyczących zjawisk losowych występujących w zero.
Definicja Zasada Wyłączonego Środka:
Co to jest jedno spośród praw przeczenia zero.

Czym jest Zero znaczenie w Słownik matematyka Z .

  • Dodano:
  • Autor: