Czym jest Ego Caratheodory Warunek? Słownik jeśli dla przestrzeni X jest ustalona funkcja γ: 2X [0.
warunek caratheodory´ego co to jest

Czy przydatne?

Ego Caratheodory Warunek co to znaczy

Definicja WARUNEK CARATHEODORY´EGO: jeśli dla przestrzeni X jest ustalona funkcja γ: 2X [0, ∞], spełniająca warunki:to podzbiór A przestrzeni X spełnia warunek Carathéodory´ego względem funkcji γ, gdy dla każdego Z ⊆ X zachodzi równośćγ(Z) = γ(Z γ A) + γ(Z - A). Dowodzi się, iż rodzina M wszystkich podzbiorów przestrzeni X spełniających ten warunek jest przeliczalnie addytywnym ciałem podzbiorów tej przestrzeni, a zacieśnienie γ |M funkcji γ do tego σ - ciała jest miarą zupełną w przestrzeni X. Warunek Carathéodory´ego wspólnie z tym twierdzeniem stanowią pewną metodę konstrukcji miar.

Definicja wzór interpolacyjny Lagrange´a:
Co to jest z możliwych wielomianów interpolacyjnych w dla danej funkcji interpolowanej f i danych węzłów interpolacji (x0,f(x0)),...,(xn,f(xn)). To jest wzór następujący: w(x) = f(x0)q0(x) +... + f(xn)qn(x WARUNEK CARATHEODORY´EGO.
Definicja wyróżnik:
Co to jest kwadratowego postaci ax2 + bx + c = 0 to jest liczba Δ = b2 - 4ac. W razie zespolonych (również rzeczywistych) współczynników a,bi c tego równania, jego pierwiastki zespolone wyrażają się wzorami WARUNEK CARATHEODORY´EGO.
Definicja wektory współpłaszczyznowe:
Co to jest w przestrzeni euklidesowj to są wektory równoległe do jednej płaszczyzny WARUNEK CARATHEODORY´EGO.
Definicja wysokość graniastosłupa:
Co to jest zobacz graniastosłup WARUNEK CARATHEODORY´EGO.

Czym jest Ego Caratheodory Warunek znaczenie w Słownik matematyka W .

  • Dodano:
  • Autor: