Czym jest Statystyka? Słownik edukacja zajmująca się gromadzeniem i opracowywaniem danych.
statystyka co to jest

Czy przydatne?

Statystyka co to znaczy

Definicja STATYSTYKA: edukacja zajmująca się gromadzeniem i opracowywaniem danych dotyczących zjawisk masowych albo powtarzających się i badaniem reguł, wg których zjawiska te przebiegają. Częściowo ma ona charakter opisowy, a częściowo opiera się na matematyce, raczej na rachunku prawdopodobieństwa, w szczególności w zagadnieniach dotyczących badania reguł ilościowych i stawiania prognoz. Ta problematyka statystyczna nazywa się statystyką matematyczną.

Definicja Stożek Eliptyczny:
Co to jest stożkiem, którego fundamentem jest elipsa; 2. powierzchnia stożkowa złożona z wszystkich prostych przechodzących poprzez punkty pewnej elipsy E i ustalony pkt. A, nie leżący na płaszczyźnie elipsy E statystyka.
Definicja Średnia Geometryczna:
Co to jest proporcjonana) - dodatnich liczb a1,...,an jest liczbą. Jest ona nie mniejsza od średniej harmonicznej i nie większa od średniej arytmetycznej tych samych liczb, a równości tych średnich zachodzą statystyka.
Definicja Spodkowa:
Co to jest krzywej płaskiej C, względem leżącego na jej płaszczyźnie punktu P, jest zbiorem punktów przecięcia się stycznych do krzywej C z prostopadłymi do nich prostymi, przechodzącymi poprzez pkt. P, zwany statystyka.
Definicja Spadanie Ciał:
Co to jest wpływem siły przyciągania ziemskiego w kierunku pionowym, tzn. z zerową składową poziomą wektora prędkości początkowej (w przeciwnym przypadku ruch dzieje się po krzywej balistycznej). Jeśli y0 statystyka.

Czym jest Statystyka znaczenie w Słownik matematyka S .

  • Dodano:
  • Autor: