Czym jest Jednostajny Rozkład? Słownik rozkład stały) - bazuje na przyjmowaniu poprzez zmienną.
rozkład jednostajny co to jest

Czy przydatne?

Jednostajny Rozkład co to znaczy

Definicja ROZKŁAD JEDNOSTAJNY: (rozkład stały) - bazuje na przyjmowaniu poprzez zmienną losową X, o skończonej ilości n wartości, każdej swej wartości z takim samym prawdopodobieństwem.

Definicja równanie ruchu w stałym polu sił:
Co to jest przyspieszenia stałego pola sił (na przykład przyspieszenia ziemskiego w pobliżu powierzchni Ziemi) ma współrzędne (0, - g) w układzie współrzędnych na płaszczyźnie równoległej do tego wektora i ROZKŁAD JEDNOSTAJNY.
Definicja rozcinanie:
Co to jest własność podzbioru A spójnej przestrzeni topologicznej X, polegająca na tym, iż podzbiór X \ A tej przestrzeni nie jest już spójny. Mówi się wtedy, iż podzbiór A rozcina (rozspaja) przestrzeń X, na ROZKŁAD JEDNOSTAJNY.
Definicja ruch obrotowy:
Co to jest układu punktów Pi dla i = 1,..., m,iż torem każdego z nich jest okrąg leżący na płaszczyźnie prostopadłej do ustalonej prostej, zwanej osią obrotu, i mający środek na tej osi i iż żaden z tych ROZKŁAD JEDNOSTAJNY.
Definicja relacja:
Co to jest naturalną, to n-członową (n-argumentową) relacją nazywa się podzbiór ℜ iloczynu kartezjańskiego X1×...×Xn przestrzeni X1,...,Xn. O ℜ mówi się wówczas, iż jest relacją pomiędzy elementami tych ROZKŁAD JEDNOSTAJNY.

Czym jest Jednostajny Rozkład znaczenie w Słownik matematyka R .

  • Dodano:
  • Autor: