Czym jest Sferyczny Pas? Słownik wspólna część sfery i warstwy ograniczonej dwiema wieloma.
sferyczny co to jest

Czy przydatne?

Sferyczny Pas co to znaczy

Definicja PAS SFERYCZNY: wspólna część sfery i warstwy ograniczonej dwiema wieloma płaszczyznami równoległymi przechodzącymi poprzez punkty położone wewnątrz sfery. Pole pasa sferycznego wynosi 2 π rd, gdzie r jest promieniem sfery, a d szerokością pasa, a więc odległością płaszczyzn wycinających pas ze sfery.

Definicja Pierwiastki Wielomianu:
Co to jest dla wielomianu w jednej zmiennej rzeczywistej albo zespolonej x to są pierwiastki równania w(x) = 0 pas sferyczny.
Definicja Półkole:
Co to jest zobacz odcinek koła pas sferyczny.
Definicja Podprzestrzeń Przestrzeni Metrycznej:
Co to jest metryką w zbiorze X, tj. także metryką w każdym podzbiorze tego zbioru. Podzbiór Y przestrzeni X z metryką ρ zacieśnioną do tego podzbioru nazywa się podprzestrzenią przestrzeni metrycznej X pas sferyczny.
Definicja Potęga:
Co to jest rzeczywistej albo zespolonej a o wykładniku n, będącym liczbą naturalną, jest iloczynem n czynników, z których każdy jest równy a. Potęgę liczby a, zwanej fundamentem potęgi, o wykładniku n znaczy pas sferyczny.

Czym jest Sferyczny Pas znaczenie w Słownik matematyka P .

  • Dodano:
  • Autor: