Czym jest Limsup Superior Limes? Słownik z łaciny górna granica ciągu albo funkcji rzeczywistej.
limes superior limsup co to jest

Czy przydatne?

Limsup Superior Limes co to znaczy

Definicja LIMES SUPERIOR (LIMSUP): z łaciny górna granica ciągu albo funkcji rzeczywistej.

Definicja Logarytm Naturalny (Ln):
Co to jest logarytm, którego fundamentem jest liczba e, jest oznaczany symbolem ln zamiast loge. Związki pomiędzy logarytmem naturalnym a logarytmem przy podstawie a tej samej liczby x wyrażają równości limes superior (limsup).
Definicja Lemniskata N-Tego Stopnia:
Co to jest punktów płaszczyzny, których iloczyn odległości od n określonych jej punktów jest stały. Lemniskatami I stopnia są więc okręgi, a lemniskatami II stopnia są krzywe Cassiniego, a zwłaszcza lemniskata limes superior (limsup).
Definicja Liczba Mieszana:
Co to jest liczby wymiernej w formie sumy liczby całkowitej, wyrażającej liczba całości zapisywanej liczby, i ułamka właściwego, wyrażającego pozostałą część liczby zapisywanej. Składniki te zapisuje się w limes superior (limsup).
Definicja Liczby Losowe:
Co to jest liczb, umieszczone w szczególnych tablicach liczb losowych, wykorzystywane do sporządzania prób losowych z różnych populacji. Aktualnie liczby losowe otrzymuje się dzięki odpowiednich programów limes superior (limsup).

Czym jest Limsup Superior Limes znaczenie w Słownik matematyka L .

  • Dodano:
  • Autor: