Czym jest Zwrotu Krawędź? Słownik dla powierzchni utworzonej poprzez łatwe styczne do pewnej.
krawędź zwrotu co to jest

Czy przydatne?

Zwrotu Krawędź co to znaczy

Definicja KRAWĘDŹ ZWROTU: dla powierzchni utworzonej poprzez łatwe styczne do pewnej krzywej C (normalnie przestrzennej) krawędzią zwrotu nazywa się krzywa C.

Definicja Kryterium:
Co to jest zaistnienia jakiejś sytuacji - warunek co najmniej wystarczający zaistnienia tej sytuacji, na przykład można mówić o kryterium przyjęcia na określony kierunek studiów itp krawędź zwrotu.
Definicja Krzywizna Normalna:
Co to jest na powierzchni S w punkcie P ∈ C jest współczynnikiem, z jakim składowa prostopadła do płaszczyzny stycznej do powierzchni S w punkcie P wektora krzywizny krzywej C w punkcie P jest proporcjonalna krawędź zwrotu.
Definicja Kowektor:
Co to jest elementu przestrzeni dualnej do danej przestrzeni liniowej, a więc funkcjonału (formy) liniowego w danej przestrzeni. Nazwa wiąże się z tym, iż współrzędne wektorów danej przestrzeni zmieniają się krawędź zwrotu.
Definicja Koło Krzywiznowe:
Co to jest w danym punkcie P krzywej gładkiej C jest kołem (okręgiem) stycznym do C w punkcie P, leżącym na płaszczyźnie ściśle stycznej do krzywej C w punkcie P i mającym promień r równy odwrotności krawędź zwrotu.

Czym jest Zwrotu Krawędź znaczenie w Słownik matematyka K .

  • Dodano:
  • Autor: