Czym jest Wielościenny Kąt? Słownik kąt bryłowy, którego brzeg jest sumą mnogościową skończonej.
wielościenny co to jest

Czy przydatne?

Wielościenny Kąt co to znaczy

Definicja KĄT WIELOŚCIENNY: kąt bryłowy, którego brzeg jest sumą mnogościową skończonej ilości takich kątów płaskich o wspólnym wierzchołku, iż każde ramię każdego z nich jest wspólnym ramieniem precyzyjnie dwóch spośród tych kątów. Wspólny wierzchołek tych kątów nazywa się wierzchołkiem kąta wielościennego, a jeżeli punkty położone na ramionach tych kątów w równej odległości od wierzchołka tworzą wielokąt foremny, to rozważany kąt wielościenny nazywa się foremnym.

Definicja Konfiguracje Brianchona-Pascala:
Co to jest jedna z ciekawszych klas konfiguracji, złożonych z 9 punktów i 9 prostych, na których leżą po 3 spośród tych punktów, wiążących się z twierdzeniami Brianchona i Pascala kąt wielościenny.
Definicja Kolizja Oznaczeń:
Co to jest oznaczenie dwóch albo większej ilości różnych pojęć tym samym symbolem; skutkuje niejasności i może prowadzić do błędów kąt wielościenny.
Definicja Kopernik Geometrii:
Co to jest tak nazywano niekiedy Nikołaja Iwanowicza Łobaczewskiego jako współodkrywcę i twórcę pierwszej w historii geometrii nieeuklidesowej kąt wielościenny.
Definicja Kierunek Normalny:
Co to jest punkcie krzywej gładkiej to jest każdy kierunek prostopadły do stycznej do tej krzywej w tym punkcie; z kolei w określonym punkcie powierzchni gładkiej to jest kierunek prostopadły do płaszczyzny kąt wielościenny.

Czym jest Wielościenny Kąt znaczenie w Słownik matematyka K .

  • Dodano:
  • Autor: