Czym jest Ciągłość Jednostajna? Słownik jeżeli X i Y są przestrzeniami metrycznymi o metrykach.
jednostajna ciągłość co to jest

Czy przydatne?

Ciągłość Jednostajna co to znaczy

Definicja JEDNOSTAJNA CIĄGŁOŚĆ: jeżeli X i Y są przestrzeniami metrycznymi o metrykach adekwatnie ρ i ρ ´, to odwzorowanie f: X ⊇ D Y nazywa się jednostajnie ciągłym w zbiorze A ⊆ D, gdy dla każdej liczby ε > 0 istnieja taka liczba δ > 0, iż dla x,y ∈ A spełniających warunek ρ (x,y) < δ zachodzi nierówność ρ ´[f(x),f(y)] < ε. Odwzorowanie jednostajnie ciągłe w zbiorze A jest w nim ciągłe.

Definicja Jednostki Objętości:
Co to jest jednostek długości; fundamentalną jest metr sześcienny (1 m3), a inną, regularnie stosowaną, jest decymetr sześcienny, a więc litr (1 dm3 = 1l = 0,001 m3). Inne jednostki objętości nie są legalne jednostajna ciągłość.
Definicja Jednorodność Normy:
Co to jest zobacz norma jednostajna ciągłość.
Definicja Jednostajna Granica:
Co to jest zobacz jednostajna zbieżność jednostajna ciągłość.
Definicja Językoznawstwo Matematyczne:
Co to jest matematyczna) - ma dwa znaczenia: 1. interdyscyplinarne, językoznawczo matematyczne, a więc badanie od strony formalnej struktury języków naturalnych, wykorzystywane między innymi mechanizacji jednostajna ciągłość.

Czym jest Ciągłość Jednostajna znaczenie w Słownik matematyka J .

  • Dodano:
  • Autor: