Czym jest Homomorfizm? Słownik dla struktur algebraicznych X i Y tego samego rodzaju (na przykład.
homomorfizm co to jest

Czy przydatne?

Homomorfizm co to znaczy

Definicja HOMOMORFIZM: dla struktur algebraicznych X i Y tego samego rodzaju (na przykład grup, pierścieni, algebr) odwzorowanie f: X Y jest homomorfizmem struktury X w strukturę Y, jeśli dla każdego działania · w X i odpowiadającego mu działania∗ w Y zachodzi równość f(a·b) = f(a)∗f(b) dla wszystkich a,b ∈ X. Na przykład gdyż dla każdej liczby c > 0 jest cx + y = cxcydla wszystkich liczb rzeczywistych x i y, więc funkcja wykładnicza x cx jest przy każdym c > 0 homomorfizmem ekipy wszystkich liczb rzeczywistych z dodawaniem jako działaniem grupowym w grupę liczb rzeczywistych różnych od 0 z mnożeniem jako działaniem grupowym.

Definicja hipergraf:
Co to jest niepustych, z których pierwszy zestaw P jest nazywany zbiorem wierzchołków rozważanego hipergrafu, zaś drugi zestaw Q jest określoną rodziną podzbiorów (niekoniecznie dwuelementowych) zbioru P HOMOMORFIZM.
Definicja homeomorfizm:
Co to jest którego dziedziną i przeciwdziedziną są adekwatnie przestrzenie topologiczne X i Y, będące odwzorowaniem ciągłym, odwracalnym i mającym ciągłe odwzorowanie odwrotne. Tak określone homeomorfizmy są HOMOMORFIZM.
Definicja homoja:
Co to jest podzbiorów przestrzeni topologicznej względem stosunku równoważnościowej ~ określonej następująco: A ~ B, gdy zestaw A jest homeomorficzny z częścią zbioru B i zestaw B jest homeomorficzny z częścią HOMOMORFIZM.
Definicja hieroglificzny system liczbowy:
Co to jest zobacz egipski mechanizm liczbowy HOMOMORFIZM.

Czym jest Homomorfizm znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: