Czym jest Zbiory Homeomorficzne? Słownik dwa zbiory (figury) nazywają się homeomorficzne, gdy jeden.
homeomorficzne zbiory co to jest

Czy przydatne?

Zbiory Homeomorficzne co to znaczy

Definicja HOMEOMORFICZNE ZBIORY: dwa zbiory (figury) nazywają się homeomorficzne, gdy jeden z nich jest obrazem drugiego poprzez pewne odwzorowanie homeomorficzne. Figury homeomorficzne można sobie wyobrażać jako takie, iż jedna powstaje z drugiej poprzez jej odkształcanie, rozciąganie, ściskanie i załamywanie, lecz bez rozrywania i sklejania, na przykład trójkąt jest homeomorficzny z półpierścieniem kołowym, lecz nie jest homeomorficzny z całym pierścieniem.

Definicja hiperboloida trójosiowa:
Co to jest zobacz hiperboloida dwupowłokowa, hiperboloida jednopowłokowa HOMEOMORFICZNE ZBIORY.
Definicja homograficzna funkcja:
Co to jest zobacz funkcja homograficzna HOMEOMORFICZNE ZBIORY.
Definicja hipotrochoida:
Co to jest zobacz hipocykloida HOMEOMORFICZNE ZBIORY.
Definicja hipoteza statystyczna:
Co to jest dotyczące rozkładu badanej cechy albo wartości jakiegoś wyznacznika tego rozkładu. W pierwszym przypadku hipoteza nazywa się nieparametryczną, a w drugim - parametryczną. Przyjęta hipoteza HOMEOMORFICZNE ZBIORY.

Czym jest Zbiory Homeomorficzne znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: