Czym jest Continuum Hipoteza? Słownik teza orzekająca nieistnienie zbiorów mocy większej (silnie.
hipoteza continuum co to jest

Czy przydatne?

Continuum Hipoteza co to znaczy

Definicja HIPOTEZA CONTINUUM: teza orzekająca nieistnienie zbiorów mocy większej (silnie) od mocy zbioru wszystkich liczb naturalnych, a mniejszej (silnie) od mocy zbioru wszystkich liczb rzeczywistych, zwanej mocą continuum.

Definicja hiperpłaszczyzna:
Co to jest wymiarowej przestrzeni afinicznej albo euklidesowej to jest płaszczyzna o wymiarze n - 1, a więc o 1 niższym od wymiaru przestrzeni. Okazuje się, iż jej położenie względem zanurzającej ją przestrzeni HIPOTEZA CONTINUUM.
Definicja homomorfizm kanoniczny:
Co to jest odwzorowanie k struktury algebraicznej X w strukturę ilorazową X/~, określone wzorem κ (x) = [x], gdzie [x] jest klasą przedmiotów struktury X, równoważnych elementowi x względem stosunku HIPOTEZA CONTINUUM.
Definicja homeomorficzne zbiory:
Co to jest nazywają się homeomorficzne, gdy jeden z nich jest obrazem drugiego poprzez pewne odwzorowanie homeomorficzne. Figury homeomorficzne można sobie wyobrażać jako takie, iż jedna powstaje z drugiej HIPOTEZA CONTINUUM.
Definicja hiperbola równoosiowa:
Co to jest hiperbola o równych półosiach. Asymptoty hiperboli równoosiowej są prostopadłe, ponieważ jej prostokąt średnicowy jest kwadratem HIPOTEZA CONTINUUM.

Czym jest Continuum Hipoteza znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: