Czym jest Hiperboloida? Słownik jedna z powierzchni algebraicznych II stopnia, mająca przynajmniej.
hiperboloida co to jest

Czy przydatne?

Hiperboloida co to znaczy

Definicja HIPERBOLOIDA: jedna z powierzchni algebraicznych II stopnia, mająca przynajmniej trzy wzajemnie prostopadłe płaszczyzny symetrii, przynajmniej tyleż osi symetrii i środek symetrii, będąca powierzchnią nieograniczoną i nierozwijalną (powierzchnia rozwijalna). Hiperboloidy podzielone są na jednopowłokowe i dwupowłokowe (hiperboloida jednopowłokowa, hiperboloida dwupowłokowa).

Definicja homeomorfizm:
Co to jest którego dziedziną i przeciwdziedziną są adekwatnie przestrzenie topologiczne X i Y, będące odwzorowaniem ciągłym, odwracalnym i mającym ciągłe odwzorowanie odwrotne. Tak określone homeomorfizmy są HIPERBOLOIDA.
Definicja homomorfizm:
Co to jest algebraicznych X i Y tego samego rodzaju (na przykład grup, pierścieni, algebr) odwzorowanie f: X Y jest homomorfizmem struktury X w strukturę Y, jeśli dla każdego działania · w X i odpowiadającego HIPERBOLOIDA.
Definicja hiperpłaszczyzna:
Co to jest wymiarowej przestrzeni afinicznej albo euklidesowej to jest płaszczyzna o wymiarze n - 1, a więc o 1 niższym od wymiaru przestrzeni. Okazuje się, iż jej położenie względem zanurzającej ją przestrzeni HIPERBOLOIDA.
Definicja hi:
Co to jest dwudziesta druga litera alfabetu greckiego HIPERBOLOIDA.

Czym jest Hiperboloida znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: