Czym jest Sprzężone Hiperbole? Słownik dwie hiperbole (hiperbola) o wspólnych asymptotach i.
hiperbole sprzężone co to jest

Czy przydatne?

Sprzężone Hiperbole co to znaczy

Definicja HIPERBOLE SPRZĘŻONE: dwie hiperbole (hiperbola) o wspólnych asymptotach i prostokącie średnicowym, położone we wzajemnie uzupełniających się sektorach, na jakie asymptoty dzielą płaszczyznę obu hiperbol i mające te same półosie z tym, iż półoś właściwa jednej z hiperbol sprzężonych jest półosią niewłaściwą drugiej i na odwrót.

Definicja homologia rzutowa:
Co to jest rzutowe n-wymiarowej przestrzeni rzutowej Pn, mające określoną hiperprzestrzeń rzutową Pn - 1 złożoną z punktów stałych i jeszcze jeden pkt. stały c, zwany środkiem rozważanej homologii. W razie, gdy HIPERBOLE SPRZĘŻONE.
Definicja hiperboloida jednopowłokowa:
Co to jest powstała poprzez obrót hiperboli wokół nie przecinającej jej osi symetrii z równoczesną taką zmianą jej półosi właściwej (przy nie zmieniającej się półosi niewłaściwej), aby przekroje otrzymanej HIPERBOLE SPRZĘŻONE.
Definicja homotopii teoria:
Co to jest zobacz teoria homotopii HIPERBOLE SPRZĘŻONE.
Definicja helikoida:
Co to jest śrubowa) - powierzchnia powstająca poprzez jednostajny obrót pewnej krzywej C wokół ustalonej prostej (osi) i przy równoczesnym jednostajnym przesuwaniu tej krzywej wzdłuż osi. Do najprostszych HIPERBOLE SPRZĘŻONE.

Czym jest Sprzężone Hiperbole znaczenie w Słownik matematyka H .

  • Dodano:
  • Autor: