Czym jest Definicja? Słownik objaśnienie nazwy albo symbolu wprowadzanego do teorii dzięki pojęć.
co to jest

Czy przydatne?

Definicja co to znaczy

Definicja DEFINICJA: objaśnienie nazwy albo symbolu wprowadzanego do teorii dzięki pojęć już do niej należących, a więc przedtem ustalonych. Z niniejszego wynika, iż pojęcia mają charakter umów i nie mogą być ani prawdziwe, ani fałszywe. Od definicji wymaga się, aby jednoznacznie określała treść i zakres nowego definicje, na przykład pojęcie okręgu winna jednoznacznie rozstrzygać, jakie figury są, a jakie nie są okręgami. Sformułowanie "okręgiem tytułujemy zestaw punktów płaszczyzny równo odległych od ustalonego punktu" nie jest prawidłową pojęciem okręgu, bo zestaw złożony z dwóch różnych punktów spełnia warunki zawarte w tym sformułowaniu, a nie jest okręgiem w rozumieniu twierdzeń dotyczących okręgów. Tak sformułowana pojęcie okręgu ma zbyt szeroki zakres. By ją poprawić należy po słowie "zestaw" dodać wyraz "wszystkich".

Definicja Dwustronna Powierzchnia:
Co to jest zobacz powierzchnia dwustronna definicja co znaczy.
Definicja Dwuwartościowa Logika:
Co to jest stosowana logika, zwana także klasyczną, gdzie każde zdanie może być tylko lub prawdziwe, lub fałszywe. Każda z tych dwóch możliwości nazywa się wartością logiczną zdania, co wyjaśnia nazwę definicja krzyżówka.
Definicja Dowód Nie Wprost:
Co to jest tym, aby z zaprzeczenia tezy wywnioskować zdanie sprzeczne z założeniem albo jakimś twierdzeniem teorii. Uzyskanie takiej sprzeczności wyklucza prawdziwość zaprzeczenia tezy, a więc potwierdza definicja co to jest.
Definicja Dedukcja:
Co to jest wyciąganie wniosków z przesłanek, wnioskowanie. Także jeden ze sposobów rozumowania, w okolicy indukcyjnego i redukcyjnego. Zobacz indukcja, rozumowanie redukcyjne definicja słownik.

Czym jest Definicja znaczenie w Słownik matematyka D .

  • Dodano:
  • Autor: