Definicja DEFLEKTOR TŁOKOWY. Czym jest zadanie skierować mieszankę paliwową w górną część komory.
deflektor tłokowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Tłokowy Deflektor

Co znaczy DEFLEKTOR TŁOKOWY: Deflektor tłokowy- to jest wypukła część tłoka mająca za zadanie skierować mieszankę paliwową w górną część komory spalania jest to w okolice głowicy. Rozwiązanie to ma na celu powiększenie stopnia kompresji i występuje tylko w silnikach z przepłukiwaniem poprzecznym
Definicja Dopuszczalna Masa Całkowita (Dmc.):
Co to jest całkowita (dmc.) - wg kodeksu drogowego największa, ustalona właściwymi uwarunkowaniami technicznymi, masa pojazdu, obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze deflektor tłokowy.
Definicja Dopalacz:
Co to jest urządzenie w samochodach pozwalające na utlenianie (dopalanie) palnych składników spalin, zmniejszające toksyczność spalin. Normalnie poprzez dopalacz samochodowy rozumie się wykorzystanie butli z deflektor tłokowy.
Definicja DDP (Spedycja):
Co to jest – skrót z angielskiego: ustalenia Delivered Duty Paid (to a named place of destination), które wyjaśnia się dosłownie dostarczone, cło opłacone (do oznaczonego miejsca przeznaczenia) , znaczy formułę deflektor tłokowy.
Definicja DOHC:
Co to jest angielskiego: Double Over Head Camshaft - podwójny wałek rozrządu w głowicy) - odmiennie zwane twin cam - powszechnie w świecie stosowane rozwiązanie konstrukcyjne silnika tłokowego, w głowicy deflektor tłokowy.

Czym jest Deflektor tłokowy znaczenie w Słownik motoryzacja D .

  • Dodano:
  • Autor: