Definicja zasady zachowania. Co oznacza pewnej wielkości fizycznej w układzie, na przykład masy.
zachowania zasady co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zasady Zachowania

Co to jest ZASADY ZACHOWANIA: zasady zachowania
prawa mówiące, iż całkowita wartość pewnej wielkości fizycznej w układzie, na przykład masy, energii albo ładunku elektrycznego, pozostaje stała, pomimo zachodzenia zamiany tej wielkości pomiędzy składnikami układu

Definicja Zasady:
Co to jest zasady, prawa prawidłowości, odpowiednio z którymi przebiegają w przyrodzie mechanizmy zasady zachowania.
Definicja Zmienność:
Co to jest wariancja naturalne zróżnicowanie cech osobników należących do tej samej populacji (zmienność osobnicza) albo pomiędzy populacjami (zmienność grupowa), na przykład różnice rozmiarów ciała, ubarwienia zasady zachowania.
Definicja Źródło Limnokreniczne:
Co to jest źródło limnokreniczne nieckowate, piaszczyste albo kuliste zagłębienie terenu, do którego woda wypływa od dołu i przelewa się zasady zachowania.
Definicja Zanieczyszczenie Pierwotne:
Co to jest zanieczyszczenie pierwotne zanieczyszczenie bezpośrednio emitowane ze źródła, na przykład emisja gazów spalinowych (CO2, SO2) i pyłów do atmosfery w trakcie spalania węgla zasady zachowania.

Czym jest Zachowania Zasady znaczenie w Słownik fizyka Z .

  • Dodano:
  • Autor: