Definicja staw. Co oznacza celach hodowlanych, sportowych albo przeciwpożarowych;2) naturalny.
staw co to jest

Czy przydatne?

Definicja Staw

Co to jest STAW: staw
1) sztuczny zbiornik wód powierzchniowych, utworzony w celach hodowlanych, sportowych albo przeciwpożarowych;2) naturalny ekosystem wodny nieprzekraczający głębokości kilku metrów. Występują w nim, podobnie jak w innych zbiornikach wodnych, substancje abiotyczne, producenci, konsumenci i reducenci. Cechują go jednak znaczące wahania temp. i czynników środowiskowych;2) zespół tkanek stanowiący ruchome połączenie między dwoma stykającymi się kośćmi. Wyróżniamy torebkę stawową, główkę i panewkę

Definicja Sonda:
Co to jest sonda przyrząd wykorzystywany do pomiaru głębokości wody staw.
Definicja Siła Kohezyjna:
Co to jest siła kohezyjna, spójności siła przyciągania pomiędzy sąsiednimi cząsteczkami ciała staw.
Definicja Sn:
Co to jest pierwiastek chemiczny z IV ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 50, masie atomowej 118.69 i gęstości = 7.28 g·cm-3. Topi się w temp. Tt = 231.88°C, a wrze w temp. Tw = 2260°C. Cyna staw.
Definicja Sacharymetr:
Co to jest sacharymetr, cukromierz przyrząd do oznaczania zawartości cukru w roztworach wodnych staw.

Czym jest Staw znaczenie w Słownik fizyka S .

  • Dodano:
  • Autor: