Czym jest Niezależne Losowe Zmienne? Słownik takie zmienne losowe X i Y tej samej przestrzeni.
zmienne losowe niezależne co to jest

Czy przydatne?

Niezależne Losowe Zmienne co to znaczy

Definicja ZMIENNE LOSOWE NIEZALEŻNE: takie zmienne losowe X i Y tej samej przestrzeni probabilistycznej (prawdopodobieństwo), iż dla każdych dwóch liczb rzeczywistych x i y zdarzenia określone nierównościami: X(ω) < x i Y(ω) < y są niezależne, a więc prawdopodobieństwo ich iloczynu jest równe iloczynowi ich prawdopodobieństw.

Czym jest Niezależne Losowe Zmienne znaczenie w Słownik matematyka Z .