Czym jest zmienna? Słownik litera, słowo albo znak oznaczający którykolwiek, nieustalony obiekt.
zmienna co to jest

Czy przydatne?

zmienna co to znaczy

Definicja ZMIENNA: litera, słowo albo znak oznaczający którykolwiek, nieustalony obiekt ustalonego zbioru D, zwanego dziedziną tej zmiennej. Przedmioty zbioru D nazywają się wówczas wartościami tej zmiennej, na przykład w nierówności x2 > 4 litera x jest zmienną. Jej dziedziną może być zestaw R wszystkich liczb rzeczywistych, ponieważ dla każdej liczby rzeczywistej, podstawionej za x, nierówność ta staje się zdaniem. Oczywiście można tę nierówność rozważać w węższym zbiorze, na przykład liczb naturalnych, ale wtedy trzeba dodatkowo podać jej dziedzinę, pisząc na przykład „dla x ∈ N”, a regularnie wymienia się wówczas literę x na n, aby sam znak sugerował, iż to jest „zmienna naturalna”. Podobnie użycie w równaniu z2 + 2z + 2 = 0 litery z jako zmiennej ma sugerować, iż to jest zmienna zespolona, a więc iż jej dziedziną jest zestaw C wszystkich liczb zespolonych. W wypowiedziach „Student ma 20 lat” i „Żołnierz celnie strzela” słowa „student” i „żołnierz” są zmiennymi zmieniającymi się adekwatnie w zbiorze studentów i zbiorze żołnierzy.

Czym jest zmienna znaczenie w Słownik matematyka Z .