Czym jest zmienna wolna? Słownik taka zmienna występująca w warunku, do której nie zastosowano.
zmienna wolna co to jest

Czy przydatne?

zmienna wolna co to znaczy

Definicja ZMIENNA WOLNA: taka zmienna występująca w warunku, do której nie zastosowano kwantyfikatora, na przykład w zapisie jedyną zmienną wolną jest zmienna A, której wartościami są podzbiory zbioru R. Zapis ten jest więc warunkiem zmiennej A, wyrażającym nieograniczoność z góry zbioru A.

Czym jest zmienna wolna znaczenie w Słownik matematyka Z .