Czym jest zdarzenie? Słownik 1. w geometrii: obiekt czasoprzestrzeni, zwany także punktochwilą; 2.
zdarzenie co to jest

Czy przydatne?

zdarzenie co to znaczy

Definicja ZDARZENIE: 1. w geometrii: obiekt czasoprzestrzeni, zwany także punktochwilą; 2. jedno z fundamentalnych pojęć rachunku prawdopodobieństwa, zwane także zdarzeniem losowym, jest zbiorem zdarzeń elementarnych, a w razie nieskończonych przestrzeni zdarzeń elementarnych - zbiorem należącym do wyróżnionej rodziny dopuszczalnych podzbiorów przestrzeni zdarzeń elementarnych, na przykład przy dwukrotnym rzucie kostką do gry zjawisko może bazować na wyrzuceniu w sumie co najmniej 10 oczek. Zjawisko tj. zbiorem złożonym z 6 zdarzeń elementarnych, opierających na wyrzuceniu następujących ilości oczek: 4 i 6, 5 i 5, 6 i 4, 5 i 6, 6 i 5 i 6 i 6, a zdarzenia elementarne, opierające na wyrzuceniu pozostałych ilości oczek, nie należą do tego zbioru.

Czym jest zdarzenie znaczenie w Słownik matematyka Z .