Czym jest wzory trygonometryczne? Słownik tożsamości wyrażające liczne własności funkcji.
wzory trygonometryczne co to jest

Czy przydatne?

wzory trygonometryczne co to znaczy

Definicja WZORY TRYGONOMETRYCZNE: tożsamości wyrażające liczne własności funkcji trygonometrycznych i związki pomiędzy nimi. Należą do nich w pierwszej kolejności wzory redukcyjne, wzory: sin(x + 2kπ) = sinx, cos(x + 2kπ) = cosx, tg(x + kπ) = tgx, ctg(x + kπ) = ctgx, dla k całkowitych, wyrażające okresowość funkcji trygonometrycznych, wzory: sin(- x) = - sinx, cos(- x) = cosx, tg(- x) = - tgx, ctg(- x) = - tgx, wyrażające parzystość albo nieparzystość funkcji trygonometrycznych, wzory:wyrażające funkcje trygonometryczne sumy i różnicy argumentów, wynikające z nich wzory:wyrażające funkcje trygonometryczne argumentu podwojonego i połówkowego, wzory:wyrażające sumę i różnicę wartości tej samej funkcji trygonometrycznej dla dwóch argumentów, a również wzory:wyrażające funkcje trygonometryczne wzajemnie poprzez siebie. Do tych ostatnich należy również zaliczyć tożsamości regularnie określające funkcje tg i ctg. Powyższy wybór wzorów trygonometrycznych nie jest kompletny, ale ogranicza się do przeważnie stosowanych. Dalsze tego rodzaju tożsamości można wyprowadzać dzięki wzorów zamieszczonych ponad.

Czym jest wzory trygonometryczne znaczenie w Słownik matematyka W .