Czym jest Wielomian? Słownik nad ciałem K zmiennych x1,...,xn, gdzie n jest określoną liczbą.
wielomian co to jest

Czy przydatne?

Wielomian co to znaczy

Definicja WIELOMIAN: nad ciałem K zmiennych x1,...,xn, gdzie n jest określoną liczbą naturalną, jest sumą skończonej ilości jednomianów tych zmiennych i o współczynnikach należących do ciała K. Stopniem wielomianu nazywa się najwyższy stopień jednomianu, będącego składnikiem tego wielomianu. Jeśli K jest ciałem liczb rzeczywistych albo zespolonych i zmienne x1,...,xn przyjmują wartości w tym ciele, to wielomian nad tym ciałem jest funkcją rzeczywistą albo zespoloną o n zmiennych. Funkcje te mają spore znaczenie w analizie matematycznej. Wielomian jednej zmiennej m tego stopnia ma postać w(x) = cmxm + cm - 1xm - 1 +... + c1x + c0.

Czym jest Wielomian znaczenie w Słownik matematyka W .