Czym jest objętość bryły pod wykresem? Słownik jeśli f jest ciągłą i nieujemną funkcją rzeczywistą.
objętość bryły wykresem co to jest

Czy przydatne?

objętość bryły pod wykresem co to znaczy

Definicja OBJĘTOŚĆ BRYŁY POD WYKRESEM: jeśli f jest ciągłą i nieujemną funkcją rzeczywistą dwóch zmiennych, to objętość V bryły ograniczonej powierzchnią o równaniu z = f(x,y), będącą wykresem funkcji f, płaszczyzną o równaniu z = 0 i powierzchnią walcową złożoną z prostych prostopadłych do tej płaszczyzny i przechodzących poprzez punkty brzegu ograniczonego obszaru E zawartego w zakresie funkcji f, wyraża się wzoremNa przykład objętość V bryły ograniczonej paraboloidą o równaniu z = x2 + y2, płaszczyzną o równaniu z = 0 i powierzchnią walcową przecinającą tę płaszczyznę wzdłuż okręgu o środku w początku układu współrzędnych i o promieniu r > 0 jest równai jest połową objętości walca ograniczonego tą samą powierzchnią walcową i mającego taką samą wysokość r2 jak rozważana figura. Zobacz objętość bryły obrotowej.

Czym jest objętość bryły pod wykresem znaczenie w Słownik matematyka O .