Czym jest jednoznaczność relacji? Słownik n-argumentowa stosunek ℜ jest jednoznaczna względem k-tej.
jednoznaczność relacji co to jest

Czy przydatne?

jednoznaczność relacji co to znaczy

Definicja JEDNOZNACZNOŚĆ RELACJI: n-argumentowa stosunek ℜ jest jednoznaczna względem k-tej zmiennej gdy stąd, iż (x1,...,xk - 1,xk,xk + 1,...,xn) ∈ ℜ i (x1,...,xk - 1,xk´,xk + 1,...,xn) ∈ ℜ wynika, iż xk = xk´. Taka stosunek ustala jednoznaczną odpowiedniość wartości k-tej zmiennej układom wartości pozostałych zmiennych, a więc - jednoznaczne przyporządkowanie układom wartości pozostałych zmiennych wartości k tej zmiennej. To jest więc funkcja zmiennych niezależnych x1,...,xk - 1,xk + 1,...,xn o zmiennej zależnej xk, na przykład dwuargumentowa stosunek Γ pomiędzy okręgami położonymi na ustalonej płaszczyźnie a jej punktami, polegająca na tym, iż para (C,p) ∈ Γ, gdy pkt. p jest środkiem okręgu C, jest jednoznaczna z racji na drugą zmienną /p/ (każdy okrąg ma tylko jeden środek), a nie jest jednoznaczna z racji na pierwszą zmienną /C/ (pkt. płaszczyzny jest środkiem wielu okręgów położonych na niej). Znaczy to, iż przyporządkowanie każdemu okręgowi jego środka jest jednoznaczne, a więc jest funkcją, a przyporządkowanie odwrotne nie ma tych własności.

Czym jest jednoznaczność relacji znaczenie w Słownik matematyka J .