Czym jest jednostka miary? Słownik dla danej miary to jest taki określony obiekt jej dziedziny, dla.
jednostka miary co to jest

Czy przydatne?

jednostka miary co to znaczy

Definicja JEDNOSTKA MIARY: dla danej miary to jest taki określony obiekt jej dziedziny, dla którego wartość tej miary wynosi 1, na przykład jednostką długości jest odcinek, którego długość przyjęto jako równą 1, jednostką pola jest kwadrat, którego bok ma długość równą 1, jednostką objętości jest sześcian, którego krawędź ma długość równą 1, jednostką miary łukowej kąta jest kąt, dla którego łuk okręgu, zakreślonego z jego wierzchołka, zawarty w obszarze tego kąta, ma długość równą promieniowi okręgu, jednostką miary stopniowej kąta jest kąt otrzymany poprzez podzielenie kąta prostego na 90 równych części. Regularnie określenie jednostki miary służy do określenia jednej spośród proporcjonalnych miar. Dotyczy to na przykład długości, dla której każdy niezerowy odcinek może być jednostką miary, a określenie odcinka nazwanego metrem służy jednoznacznemu określeniu miary długości.

Czym jest jednostka miary znaczenie w Słownik matematyka J .