Czym jest jednomian? Słownik wyrażenie (funkcja) postaci,będące iloczynem współczynnika c i potęg.
jednomian co to jest

Czy przydatne?

jednomian co to znaczy

Definicja JEDNOMIAN: wyrażenie (funkcja) postaci,będące iloczynem współczynnika c i potęg zmiennych x1,..., xn o wykładnikach całkowitych większych albo równych 0. W zależności od tego, czy wartościami współczynnika c i zmiennych x1,..., xn są liczby rzeczywiste czy zespolone, mówi się o jednomianach rzeczywistych i zespolonych, a również o jednomianach nad innymi ciałami. Suma k = k1 + k2 +.. + kn nazywa się stopniem rozważanego jednomianu, gdy c ≠ 0.

Czym jest jednomian znaczenie w Słownik matematyka J .