Czym jest Całki Iterowanie? Słownik sposób obliczania całek wielokrotnych, opierający na.
iterowanie całki co to jest

Czy przydatne?

Całki Iterowanie co to znaczy

Definicja ITEROWANIE CAŁKI: sposób obliczania całek wielokrotnych, opierający na wielokrotnym obliczaniu całek z poprzednio obliczonej całki z funkcji jednej zmiennej, na przykład jeśli S jest wielościanem w przestrzeni trójwymiarowej, ustalonym nierównościami: 0 ≤ z ≤ x + y, 0 ≤ y ≤ 2 - x, 0 ≤ x ≤ 2, a T - trójkątem ustalonym ostatnimi dwiema spośród nich, to zachodzą równościilustrujące obliczenie całki potrójnej przez dwukrotne iterowanie jej, a więc obliczanie całki o krotności o 1 niższej z całki pojedynczej.

Czym jest Całki Iterowanie znaczenie w Słownik matematyka I .