Czym jest Implikacja? Słownik dwuargumentowy spójnik logiczny, odnoszący się do zdań i do funkcji.
implikacja co to jest

Czy przydatne?

Implikacja co to znaczy

Definicja IMPLIKACJA: dwuargumentowy spójnik logiczny, odnoszący się do zdań i do funkcji (warunków) zdaniowych, nazywany wynikaniem i oznaczany symbolem ⇒. Jeżeli p i q są dwoma zdaniami, to zdanie p ⇒ q jest równoważne zdaniu ~p q (nieprawda, iż zachodzi p albo zachodzi q), co odpowiada odczytowi "jeśli p, to q." Jeśli zaś φ (x) i ψ (x) są uwarunkowaniami tej samej zmiennej x, to napis φ (x) ⇒ ψ (x) jest zdaniem prawdziwym tylko wtedy, gdy dla żadnej wartości zmiennej x nie jest φ (x) zdaniem prawdziwym a ψ (x) - fałszywym, na przykład implikacja x > 1 ⇒ x2 > 1 jest zdaniem prawdziwym (mówi się, iż z pierwszej nierówności wynika druga), a implikacja x2 > 1 ⇒ x > 1 jest zdaniem fałszywym (mówi się, iż z pierwszej nierówności nie wynika druga). Zdanie albo warunek stojące przed znakiem ⇒ nazywa się poprzednikiem, a zdanie albo warunek stojące za tym znakiem nazywa się następnikiem rozważanej implikacji.

Czym jest Implikacja znaczenie w Słownik matematyka I .