Czym jest Miar Kartezjański Iloczyn? Słownik jeśli dla i = 1, 2, Xi jest przestrzenią, Mi - σ.
iloczyn kartezjański miar co to jest

Czy przydatne?

Miar Kartezjański Iloczyn co to znaczy

Definicja ILOCZYN KARTEZJAŃSKI MIAR: jeśli dla i = 1, 2, Xi jest przestrzenią, Mi - σ - ciałem jej podzbiorów a μi - miarą ustaloną na Mi, to istnieje precyzyjnie jedna miara μ w przestrzeni X1×X2, ustalona na najmniejszym σ - ciele M podzbiorów tej przestrzeni, do którego należą wszystkie zbiory postaci A1×A2, gdzie Ai ∈ Mi dla i = 1, 2, spełniająca warunek gdy Ai ∈ Mi dla i = 1, 2. Miara μ nazywa się iloczynem kartezjańskim albo wytworem miar μ 1 i μ 2. Analogicznie można mówić o iloczynie kartezjańskim (produkcie) innej, skończonej ilości miar.

Czym jest Miar Kartezjański Iloczyn znaczenie w Słownik matematyka I .