Czym jest Identycznościowa Funkcja? Słownik w każdym zbiorze niepustym A jest ustalona funkcja idA.
funkcja identycznościowa co to jest

Czy przydatne?

Identycznościowa Funkcja co to znaczy

Definicja FUNKCJA IDENTYCZNOŚCIOWA: w każdym zbiorze niepustym A jest ustalona funkcja idA (identycznościowa w tym zbiorze) wzorem idA(x) = x dla x ∈ A. Dla każdego niepustego zbioru A idA jest funkcją różnowartościową odwzorowującą zestaw A na siebie i odwrotną do siebie samej. Funkcja identycznościowa w przestrzeni topologicznej jest ciągła, w przestrzeni liniowej jest odwzorowaniem liniowym, a w przestrzeni liczb rzeczywistych czy zespolonych jest wielomianem I stopnia.

Czym jest Identycznościowa Funkcja znaczenie w Słownik matematyka F .