Czym jest drgania harmoniczne? Słownik drgania spowodowane zmienną w okresie powodem, której.
drgania harmoniczne co to jest

Czy przydatne?

drgania harmoniczne co to znaczy

Definicja DRGANIA HARMONICZNE: drgania spowodowane zmienną w okresie powodem, której kierunek działania jest w każdej chwili przeciwny do odchylenia od stanu równowagi, a rozmiar jest wprost proporcjonalna do tego odchylenia. Funkcja f, wyrażająca w każdej chwili odchylenie od stanu równowagi, ma dla drgań harmonicznych postać f(t) = c sin(αt + β). Stąd wynika, iż drgania harmoniczne mają stałą amplitudę c i stały moment. Ta ostatnia własność jest używana przy konstrukcji urządzeń wykorzystywanych do pomiaru czasu.

Czym jest drgania harmoniczne znaczenie w Słownik matematyka D .