Czym jest bryły platońskie? Słownik wielościany foremne) - wielościany, których wszystkie ściany są.
bryły platońskie co to jest

Czy przydatne?

bryły platońskie co to znaczy

Definicja BRYŁY PLATOŃSKIE: (wielościany foremne) - wielościany, których wszystkie ściany są wzajemnie przystającymi wielokątami foremnymi, a każdy wierzchołek należy do takiej samej ilości ścian. Od starożytności wiadomo, iż jest tylko pięć rodzajów wzajemnie do siebie podobnych brył platońskich, a mianowicie: - czworościany - mające po 4 ściany będące trójkątami równobocznymi, 6 krawędzi i 4 wierzchołki, - sześciany - mające po 6 ścian (kwadraty), 12 krawędzi i 8 wierzchołków, - ośmiościany - mające po 8 ścian (trójkąty równoboczne), 12 krawędzi i 6 wierzchołków, - dwunastościany - mające po 12 ścian (pięciokąty foremne), 30 krawędzi i 20 wierzchołków, - dwudziestościany - mające po 20 ścian (trójkąty równoboczne), 30 krawędzi i 12 wierzchołków. Wpisując w dany wielościan foremny nowy wielościan, którego wierzchołkami są środki okręgów opisanych na ścianach danego wielościanu, a krawędziami - odcinki łączące te wierzchołki, które leżą na ścianach danego wielościanu mających wspólną krawędź, otrzymamy wielościan foremny o takiej samej ilości krawędzi co dany i o ilości wierzchołków równej ilości ścian danego wielościanu. Tak wpisany wielościan foremny nazywa się dualnym, dwoistym albo sprzężonym z danym wielościanem foremnym. Z podanych wyżej ilości przedmiotów poszczególnych brył i z załączonych rysunków łatwo wywnioskować, iż sześcian i ośmiościan, a również dwunastościan i dwudziestościan są parami wzajemnie sprzężone, a czworościany są sprzężone same z sobą, a więc są one samosprzężone (samodualne).

Czym jest bryły platońskie znaczenie w Słownik matematyka B .