Czym jest argument (główny) liczby zespolonej? Słownik arg z; Arg z) - miara obrotu na płaszczyźnie.
argument główny liczby co to jest

Czy przydatne?

argument (główny) liczby zespolonej co to znaczy

Definicja ARGUMENT (GŁÓWNY) LICZBY ZESPOLONEJ: (arg z; Arg z) - miara obrotu na płaszczyźnie zespolonej, jaki wykonuje półprosta wychodząca z początku układu współrzędnych od położenia pokrywającego się z dodatnią częścią osi rzeczywistej do położenia, gdy przechodzi poprzez pkt. odpowiadający (diagram Arganda) liczbie zespolonej z. Wynika stąd, iż arg z jest określony wieloznacznie, a jego wartości różnią się o całkowitą wielokrotność liczby 2 π. Dlatego także wprowadza się argument kluczowy Arg z, będący tą wartością arg z, która należy do przedziału (- π, π] albo [0,2 π).

Czym jest argument (główny) liczby zespolonej znaczenie w Słownik matematyka A .