Czym jest Macierzy Algebra? Słownik 1. w potocznym sensie rachunek na macierzach, który jest.
algebra macierzy co to jest

Czy przydatne?

Macierzy Algebra co to znaczy

Definicja ALGEBRA MACIERZY: 1. w potocznym sensie rachunek na macierzach, który jest użyteczny w szczególności w zagadnieniach dotyczących przestrzeni wielowymiarowych; 2. w zbiorze M wszystkich macierzy kwadratowych o n wierszach i n kolumnach i o elementach z pewnego pierścienia R, dodawanie macierzy i ich mnożenie są działaniami wewnętrznymi. Jeżeli jeszcze dane jest takie mnożenie przedmiotów tych macierzy poprzez przedmioty pewnego ciała K, aby ich iloczyny pozostawały w pierścieniu R a zestaw M z dodawaniem i mnożeniem poprzez przedmioty ciała K był przestrzenią liniową, to przestrzeń liniowa M z dołączonym do niej mnożeniem macierzy tworzy algebrę (algebra 2.), zwaną algebrą macierzy. W przeważnie rozważanym przypadku, gdy pierścień R jest ciałem liczbowym a M - zbiorem macierzy nieosobliwych, algebra ta jest ekipą z racji na mnożenie, co jest jej dodatkową, cenną własnością.

Czym jest Macierzy Algebra znaczenie w Słownik matematyka A .