Czym jest Pascha Aksjomat? Słownik aksjomat geometrii euklidesowej orzekający, iż jeżeli punkty A.
aksjomat pascha co to jest

Czy przydatne?

Pascha Aksjomat co to znaczy

Definicja AKSJOMAT PASCHA: aksjomat geometrii euklidesowej orzekający, iż jeżeli punkty A, B, C są niewspółliniowe a prosta p leży w płaszczyźnie przechodzącej poprzez te punkty, nie przechodzi poprzez żaden z nich i przecina któryś z odcinków: [A,B], [B,C] albo [A,C], to prosta p przecina jeszcze co najmniej jeden spośród tych odcinków. Głównymi konsekwencjami tego aksjomatu (przy uwzględnieniu pozostałych aksjomatów geometrii euklidesowej) są: 1) posiadanie poprzez każdy odcinek punktów wewnętrznych, a z powodu - nieskończona liczba punktów na odcinku, i 2) znane zjawiska rozcinania opierające na tym, iż pkt. dzieli prostą na dwie części i podobnie prosta dzieli płaszczyznę na dwie części a płaszczyzna dzieli na dwie części przestrzeń trójwymiarową itd.

Czym jest Pascha Aksjomat znaczenie w Słownik matematyka A .