Czym jest Absolut? Słownik podzbiór A przestrzeni rzutowej P ustalonego wymiaru, określający w.
absolut co to jest

Czy przydatne?

Absolut co to znaczy

Definicja ABSOLUT: podzbiór A przestrzeni rzutowej P ustalonego wymiaru, określający w zbiorze P \ A, będącym dopełnieniem zbioru A do przestrzeni P (albo w składowej spójnej tego zbioru), podgeometrię geometrii rzutowej przestrzeni P, ustaloną poprzez grupę wszystkich przekształceń rzutowych f przestrzeni P zachowujących podzbiór A, a więc spełniających warunek f(A) = A; na przykład absolut A, będący prostą rzutową na płaszczyźnie rzutowej P, ustala w ten sposób dwuwymiarową geometrię afiniczną jako podgeometrię dwuwymiarowej geometrii rzutowej, z kolei absolut C, będący stożkową właściwą na płaszczyźnie rzutowej P, ustala we wnętrzu tej stożkowej dwuwymiarową geometrię hiperboliczną.

Czym jest Absolut znaczenie w Słownik matematyka A .