Definicja chlorofil. Co oznacza zielnych (zielony barwnik) pozwalający na przemianę energii światła.
chlorofil co to jest

Czy przydatne?

Definicja Chlorofil

Co to jest CHLOROFIL: chlorofil
związek organiczny występujący w roślinach zielnych (zielony barwnik) pozwalający na przemianę energii światła (na przykład słonecznego) w energię chemiczną, która jest używana w procesie fotosyntezy. Chlorofil jest skupiony w małych organellach, zwanych chloroplastami, które znajdują się w komórkach mezofilu, wewnętrznej parenchymatycznej tkance liścia. Komórki mezofilu zawierają od 20 do 100 chloroplastów. Rośliny najczęściej zawierają chlorofil a i b. Chlorofil a (C55H72O5N4Mg) najsilniej absorbuje światło fioletowe i czerwone. Chlorofil b (C55H70O6N4Mg) absorbuje światło niebieskie i pomarańczowe. Chlorofil odbija światło zielone, dlatego liście mają dla nas zielony kolor. Chlorofil tworzy z białkiem chloroplastynę, która w połączeniu z lipidami i karotenoidami stanowi kluczowy składnik chloroplastów, pozwalających na asymilację dwutlenku węgla poprzez roślinę (CO2 łączy się z wodą i solami mineralnymi). W okresie fotosyntezy chlorofil pochłania energię świetlną, którą wykorzystuje do syntezy wysokoenergetycznych związków ATP i NADPH. Energia zmagazynowana w ATP i NADPH zostaje wykorzystana w reakcjach, które prowadzą do wytworzenia zasobnych w energię węglowodanów. W procesie fotosyntezy bierze udział woda, dwutlenek węgla i energia świetlna. Chlorofil pochłania energię świetlną i przekształca ją w energię elektryczną, której część wykorzystuje do syntezy ATP (energia elektryczna jest przekształcana w energię chemiczną). Część energii świetlnej pochłoniętej poprzez chlorofil jest zużywana do rozkładu wody w procesie zwanym fotolizą. W trakcie tego procesu uwalniany jest tlen O2 i wodór, który łączy się z akceptorem wodoru NADP+. Reakcję fotosyntezy można zapisać następująco: 6CO2 + 12H2O - światło, chlorofil C6H12O6 + 6O2+ 6H2O

Czym jest Chlorofil znaczenie w Słownik fizyka C .