Definicja bonitacja gleby. Co oznacza względem przydatności dla rolnictwa albo leśnictwa. Używa się.
gleby bonitacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Bonitacja Gleby

Co to jest BONITACJA GLEBY: bonitacja gleby
ocena jakości gleby i jej regulacja pod względem przydatności dla rolnictwa albo leśnictwa. Używa się klasyfikacji gleby od I do VI klasy, nie mniej jednak najżyźniejszą jest gleba klasy I. Ostatnia regulacja gleb odbyła się w Polsce w 1967 roku. Zakres klasyfikacji obejmował cechy morfologiczne i fizyczne gleby (jest to położenie gleby, głębokość poziomu próchniczego, barwę i strukturę, przepuszczalność podłoża, relacje wodne) i jej właściwości chemiczne, jest to pH, zawartość węglanów w profilu glebowym. Wyróżniono 9 klas: klasa I (gleby orne idealne), klasa II (gleby orne bardzo dobre), klasa III a (gleby orne dobre), klasa III b (gleby orne średnio dobre), klasa IV a (gleby orne średniej jakości), klasa IV b (gleby orne średniej jakości gorsze), klasa V (gleby orne słabe), klasa VI (gleby orne najsłabsze), klasa VIRZ (gleby orne pod zalesienie)

Czym jest Gleby Bonitacja znaczenie w Słownik fizyka B .