Definicja ATP. Co oznacza fosforanowe łączące z resztą cząsteczki dzięki niestabilnych wiązań.
co to jest

Czy przydatne?

Definicja Atp

Co to jest ATP: ATP, adenozynotrifosforan
nukleotyd posiadający dwie ekipy fosforanowe łączące z resztą cząsteczki dzięki niestabilnych wiązań. Cząsteczka ATP zbudowana jest z połączenia adeniny, rybozy i trzech grup fosforanowych. Ma uniwersalne znaczenie biochemiczne. Jest kluczowym przenośnikiem energii w komórce. Np. w okresie fotosyntezy ATP powstaje kosztem energii świetlnej (fotofosforyzacja), a w trakcie oddychania tlenowego ATP zostaje wytworzony w rezultacie fosfolizacji substratowej i wskutek utlenienia cząsteczek substancji pokarmowych (fosforylacja oksydacyjna). Równanie oddychania tlenowego w trakcie rozkładu glukozy ma postać: C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 6CO2 + 12H2O + ATP (energia). W rezultacie rozpadu ATP na ADP zostaje wyzwolona energia 35-40 kJ·mol-1

Czym jest Atp znaczenie w Słownik fizyka A .