Definicja aminy. Co oznacza które zbudowane są z gatunku aminowej (-NH2) (tak zwany aminy 1° albo.
aminy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Aminy

Co to jest AMINY: aminy
ekipa związków organicznych (pochodnych amoniaku), które zbudowane są z gatunku aminowej (-NH2) (tak zwany aminy 1° albo podstawiane ekipy =NH(2°) i N(3°)) i z gatunku węglowodorowej, na przykład metyloamina (CH3NH2), anilina C6H5 - NH2 i tym podobne Aminy można uważać za pochodne amoniaku, gdzie jeden albo kilka atomów wodoru zastąpiono resztami alkilowymi albo arylowymi. Heterocykliczne aminy HCA powstają, gdy atomy wodoru w amoniaku zastępowane są poprzez ekipy heterocykliczne, tzn. węglowodory pierścieniowe, w które wbudowane są atomy azotu i tlenu albo siarki. Źródłem amoniaku i heterowęglowodorów cyklicznych są raczej substancje białkowe zawarte w każdej żywności. W trakcie termicznej obróbki żywności, raczej w trakcie grilowania mięsa, a również innych produktów przyrządzanych na ruszcie z węglem drzewnym, powstają heterocykliczne aminy (unoszą się także w dymie nad paleniskiem), wykazujące mocne działanie karcynogenne. Gotowanie w 100°C daje znacząco mniejszą zawartość HCA w gotowanym pokarmie niż jego smażenie albo grilowanie. Jedynie obniżenie temp. przyrządzania żywności jest skutecznym środkiem pomniejszenia ilości HCA w obrabianym termicznie produkcie. Np. wołowina przyrządzana w 198°C zawiera dziesięciokrotnie mniej HCA niż w trakcie przygotowywania jej w temp. 277°C. HCA są syntetyzowane w pierwszej kolejności wtedy, gdy naturalnie występujące w mięsie aminokwasy reagują także z obecną w nim keratyną

Czym jest Aminy znaczenie w Słownik fizyka A .