Definicja Własny Weksel. Czym jest wystawca zobowiązuje się do tego, iż sam zapłaci ustaloną sumę.
weksel własny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Własny Weksel

Co to jest WEKSEL WŁASNY: przy tym rodzaju weksla jego wystawca zobowiązuje się do tego, iż sam zapłaci ustaloną sumę wekslową w podanym miejscu i czasie.

Definicja Wykaz Świadczeń Zdrowotnych:
Co to jest lista zawierający świadczenia zdrowotne objęte umową ubezpieczenia weksel własny.
Definicja Wady Wrodzone:
Co to jest powstałe w trakcie rozwoju płodowego wady organów i układów, powodujące nieprawidłowości w ich budowie, umiejscowieniu albo funkcjonowaniu weksel własny.
Definicja Weksel In Blanco:
Co to jest nie jest wypełniony kompletnie (albo nie posiada nie wszystkich cech wymaganych poprzez prawo wekslowe dla ważności weksla) w momencie jego wystawienia. Przeważnie tym nie uzupełnionym elementem jest weksel własny.
Definicja Weksel Trasowany:
Co to jest wystawca zobowiązuje się, iż inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej. Innymi słowami, przy wekslu trasowanym osoba trzecia zobowiązuje się weksel własny.

Czym jest Weksel własny znaczenie w Słownik W .

  • Dodano:
  • Autor: